11 de maig 2012

Nits d'insomni

I per què volem nits amb somnis, si no els els volen acomplir? Els déus s'han revelat als humans i s'han rebel·lat contra l'ordre de l'univers. Caldrà lluitar contra els déus o ser més humans.