15 de maig 2012

Ubi sunt?

Gran definició d'un amic: rara avis, i s'insereix al cor, de la mateixa manera que s'incorporen les lloances i els elogis que et profereixen aquí i allà qualificant-te de persona interessant. Després tot retorna al seu lloc, com deia el poeta, i s'instal·la al cor una gran solitud i tristesa.